Ubicación e contacto

O centro educativo está no barrio de Teis. Na rúa Doutor Corbal, 25, CP: 36207, Vigo (Pontevedra) – 986 376 15

Localización